Ginekologija

Od ginekoloških pregleda kod nas možete uraditi:

  • Kolposkopiju sa PAPA testom
  • Bakteriološki pregled
  • Ostale preglede i intervencije